Працюємо тiльки до +28. У спеку можна вимагати скорочення робочого дня

спека

Попри те, що небо часто встеляють хмари, встановилася нестерпна спека. Цього тижня, скажiмо, уже зафiксовано +32, а метеорологи прогнозують ще вищi стрибки температури… Як рятуватися? Чи маємо ми право, як жителi пiвденних країн, коли така висока температура, на сiєсту — довгу обiдню перерву?

Про це розповiли Свiтлана Юревич, головний державний iнспектор управлiння Держпрацi, Василь Троцюк, клiматолог, Володимир Караваєв, заступник голови ради Загальнонацiонального форуму безпеки дорожнього руху, Анатолiй Дорогой, доктор медичних наук, завiдувач лабораторiї ННЦ “Iнститут кардiологiї iменi М.Д. Стражеска”.

— Звiдки до нас здебiльшого приходять спеки?

В. Троцюк: — Наприклад, цими днями iз Середньої Азiї через Чорне море прийшов теплий фронт антициклону, а iз заходу вiн посилився теплим фронтом перегрiтих циклонiв iз Сахари. На фонi такого подвiйного ефекту температура повiтря перевищує позначку 30 градусiв.

Цей тиждень позначений 30-градусною спекою, i така ситуацiя повторюватиметься приблизно раз на тиждень i далi — спека чергуватиметься з помiрним похолоданням та дощами. А на пiвднi й у центрi таке ставатиметься ще частiше. Наприкiнцi липня — на початку серпня прогнозують близько двох тижнiв спеки. Причиною цього, як i нинi, є потужнi виходи тепла iз Сахари, що рухаються до нас через Балкани.

— У теплих країнах обов’язковою традицiєю лiтнього сезону є сiєста, коли всi не працюють i ховаються вiд спеки вдома. Чи мають на це право українцi?

С. Юревич: — Згiдно з чинними нормами, верхня межа температури повiтря в лiтнiй перiод має становити +28, це коли мова про легку фiзичну роботу на постiйному мiсцi (якщо людина проводить там не менш як 50% свого робочого часу або 2 години поспiль). А для працi на непостiйних робочих мiсцях цей показник не має бути понад +30 градусiв. Зауважте, для працiвникiв, що виконують важку фiзичну працю, цi показники зниженi до +26 й +28 градусiв вiдповiдно.

Якщо ж температура повiтря перевищує допустимий рiвень, тривалiсть перерв має бути збiльшена, i цей показник повинен становити не менш як 10% робочого часу на кожнi 2 градуси перевищення. Iншими словами, у спеку, якщо немає вентиляторiв чи кондицiонерiв, люди мають менше працювати й багато пити води. Однак рiшення про скорочення тривалостi робочого дня повинен приймати керiвник.

В. Караваєв: — У рекомендацiї ВООЗ зазначено: у спекотну погоду робочий день має бути скорочено на одну годину з кожним градусом, що перевищує норму. Норма становить +28, тож при показнику +29 робочий день слiд скоротити на годину, якщо надворi +30 — на двi години — це за умови, якщо робоче примiщення не кондицiоноване.

А. Дорогой: — Якщо не вдаватись до таких запобiжних заходiв, людина на робочому мiсцi вiд перегрiвання може зазнати теплового удару, серцевого нападу, можуть загостритися. хронiчнi хвороби. Пiд ударом найперше опиняються серце та мозок.

Лариса ПЕЦУХ

Джерело:

Експрес